Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)

Sebeosvobozující výcvik

vedený PhDr. Naděždou Vereckou

Provázky

Na stole stála orosená sklenice vody. Na židli vedle stolu seděl Člověk se skloněnou hlavou. Musel mít hlavu skloněnou – hrál si kolíbku z provázků – všichni ji známe. U kolíbky z provázků je třeba být pozorný a prsty držet v přesné poloze, aby se provázky nevyvlékly. To by se celá kolíbka rozpadla.

Mám žízeň, řekl Člověk. Takovou žízeň, Bože.

Tak se napij, řekl Bůh. Tady máš vodu.

Kde? řekl Člověk. Pochop, nemůžu se dívat – musím dávat pozor tady na ty provázky …

Aha, řekl Bůh.

Chápu.Bůh pochopí všechno. – Na stole. Na stole máš vodu, řekl.

Na stole? – A kde je stůl? Pochop – nemůžu se dívat – musím tadyhle ty … provázky …

Aha, to jo, to jo, řekl Bůh. Stůl je vedle tebe.

Tolik bych se napil. Tak rád, řekl Člověk.

No jo, řekl Bůh. Nějak ho nenapadalo, co říci. Ale chápal. To uměl.

Já vím, řekl Člověk. Je tu sklenice vody, na stole, a stůl je vedle mě. Tak rád bych se napil. No jo – ale … chápej – já musím držet ty provázky …

Bůh si odkašlal. A kdybys … ty provázky … tak jako …

Člověk se pobouřeně otočil a rozpřáhl ruce: Zbláznil ses, Bože?! Kdo bych byl – bez těch provázků?! – Můžeš ty vůbec pochopit, co mi to dalo práce?!

Můžu, chtěl říct Bůh. Ale nestihl.

– Ježišikriste – vidíš?!, vykřikl totiž Člověk zděšeně. Vidíš, cos proved?! Teď se mi ty provázky tadyhle úplně … Teď abych to celé … Bože, co jsem ti udělal, že mi tak ubližuješ …?!

Bůh si nejistě odkašlal: No jo … Ale teď by sis konečně mohl vzít tu sklenici, ne? Máš úplně volné ruce …Bez těch provázků …

Ale Člověk neposlouchal. Skláněl se nad změtí provázků a snažil se ji rozmotat. Já z těch problémů snad nikdy nevyjdu. Bůh ke mně není spravedlivý. Nikdy nebyl. Všecko mi bral. Vždycky mi všechno jen bral. Vždycky jsem měl smůlu, mumlal si. A žízeň … Takovou žízeň, Bože …

Když to nejde tak, dělej to jinak …

Za každou vědomou bolestí, nejistotou, strachem, za každým nezdarem, za každou smůlou, za vším, co člověku život upírá, je více či méně nevědomá příčina.

Tyto příčiny během výcviku vyplouvají z nevědomí do vědomí a jsou řešeny v rámci energetických procesů; dochází k vnitřní přeměně, která pak mění k lepšímu jak psychický a fyzický stav člověka, tak i objektivní okolnosti jeho života; začne se mu víc dařit, potkává ty správné lidi a příležitosti, začnou se k němu jeho blízcí sami od sebe lépe chovat apod.; prostě člověk stále více zjišťuje, že je schopen svými cestami do podvědomí hluboce ovlivnit kvalitu svého života, včetně toho, co se mu bude dít).

Přitom se nezpovídá před ostatními ze svých problémů – jen cítí své tělo a dívá se na to, co se samo děje s ním i s ostatními účastníky skupiny; během prohlubování výcviku si ho jako by stále více brala do práce léčivá energie, čistila ho a učila ho stále jemněji vnímat sebe a svou tvořivou sílu, a také stále víc chápat své nevědomé bloky, kterými sám sobě bránil ve volném, úspěšném a šťastném životě.

Vidí například,

Způsob vedení skupiny vychází ze zkušeností N. Verecké s několikaletým vedením vlastních konstelačních skupin; dále s prací Michaela Barnetta, Doris Moa Grevenstette, J. Bhagata Zeilhofera a dalších konstelačních a energetických učitelů.

Práce je samozřejmě ovlivněna samotnou Naďou Vereckou (bližší informace lze získat na stránce Na/la/ďování). Bližší informace o průběhu jednotlivých setkání lze získat na stránce Průběh konstelačního setkání (a o konstelacích vůbec se lze dočíst na stránce Rodinné konstelace).

Během skupiny učí N. Verecká účastníky používat a rozšiřovat její metodu; pak mohou stále snadněji nalézt kontakt se svým podvědomím, a tím nabrat sil či nalézt co nejlepší řešení svého problému i v soukromí, bez přítomnosti N. Verecké.

Výcviky (určené jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost) pořádá N. Verecká už třetí rok paralelně dva – jeden v Praze a jeden v Brně.

Často je lepší pro Pražáky přihlásit se na výcvik do Brna a opačně (umožňuje to, aby člověk zůstal v atmosféře výcviku po celý víkend a nevytrhoval se z jeho působení večerními návraty domů). Ve výjimečných případech lze absenci na víkendu nahradit v opačném městě.Vždy jde o pět víkendových setkání během školního roku.

Začíná se v pátek nejpozději v 19:00 (sraz v 18:30), sobotní program od 10:00 do 20:00, nedělní od 10: 00 do 17: 00 (v sobotu dvouhodinová, v neděli hodinová přestávka na oběd).

Cena jednoho víkendu je 3000,-. Záloha (1000,- za každý díl, tj. dohromady 5000,-) se platí před zahájením výcviku na adresu: PhDr. Naděžda Verecká, Rezlerova 302, 109 00 Praha 10 – Petrovice.Na místě se pak doplácí vždy 2000,- za víkend.

Termíny pro rok 2011/2012 se budou upřesňovat podle počtu přihlášených.

Přihlášky na tel. 728/913 080.

V rubrice Služby:

Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2015 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO