Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)

Psychoterapie

Psychoterapie kojeneckého a batolecího věku

Pravdou je, že s miminkem či s batoletem se člověk těžko domluví; pro terapii to však není zásadní omezení - pracuje se totiž tzv. přes matku. Přes matku se dá pracovat ještě s nenarozeným dítětem. Mezi matkou a dítětem existuje na nevědomé úrovni velmi úzké propojení. Když se matka zbaví své nejistoty a neklidu, dokáže cítit stavy a potřeby dítěte i cestu k řešení jeho problémů. Otevřít tomuto cítění cestu do matčina vědomí, a tím otevřít cestu k řešení problémů dítěte - to je úkolem terapeutického sezení, na které někdy ani není nutná přítomnost dítěte.

Psychoterapie předškolního věku

Není pravda, že dětské starosti - malé starosti; například školka není pro každého snadná záležitost - zvyknout si žít půl dne bez matky a ve změti tolika cizích lidí ne každý zvládá bez potíží. A nejen adaptační potíže ve školce bývají problémem předškolního věku; v této době často přichází koktavost, nezvladatelné záchvaty vzteku, pomočování, návrat k nekontrolovanému pokakávání, bývají takzvané noční děsy; vyskytují se tiky, trhání obočí, řas či vlasů, plačtivost, úzkostnost a další projevy neuróz. To všechno a další potíže lze řešit pomocí psychoterapie. V mé ordinaci se na psychoterapii může podílet celá rodina (někdy přivádí rodina i svého psa - i to může být velmi užitečné). Jsem velmi vděčná, mohu-li pracovat nejen s dítětem, ale i s jeho rodiči, protože oba mohou při té práci pro své dítě velmi mnoho udělat.

Psychoterapie školního věku

Kromě toho, co mohlo u dítěte začít už ve věku předškolním, přichází mnohými z nás tolik milovaná škola. Ta bývá další zátěží, která může přivodit či prohloubit neurotické potíže popsané výše; navíc - protože škola vyžaduje kázeň a soustředěnou pozornost - se zde často objeví dg. LDE - dítě nedokáže klidně sedět v lavici, pobíhá po třídě, nesoustředí se, vykřikuje apod. A protože jsme ve škole, přidávají se výukové potíže - ať už je příčinou opožděný vývoj rozumových schopností nebo specifické poruchy učení. Opět - s řadou potíží se dá něco dělat - pomocí kineziologie, homeopatie a dalších metod.

Psychoterapie dospělého věku

A konečně je tu dospělost, takže člověk by měl být podle všeho zralý, ale jeho neurózy jsou zralé též, a život klade rok za rokem další a další nároky - ve vyšších školách, v práci, v rodině a vůbec kam se člověk podívá; přicházejí deprese a fobie; a jen co člověk vyjde ze základní školy, přicházejí potíže s partnery - tj. partnerské konflikty; i v práci přicházejí pracovní konflikty a "neřešitelné situace" atd. A řešení všech těchto a dalších těžkostí života s sebou přináší únavu až vyčerpanost a další psychosomatické potíže a bolesti. Všechno to se dá řešit pomocí psychoterapie - ať už pomocí konstelační práce, kineziologie, cest do podvědomí, homeopatie či dalších metod.

V rubrice Služby:

Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2015 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO