Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)

Terapie Na(la)ďování

aneb specifický způsob práce PhDr. Nadi Verecké

PhDr. Naďa Verecká, původem psycholožka ped.-psych. poradny, pracuje od roku 1996 ve své soukromé ordinaci v Praze na adrese Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 302, a v Brně na adrese Jaselská 8, kde zastupuje pražskou odnož tamního Zlatého klíčku. K dnešnímu způsobu práce se dostala zejména skrz kineziologickou metodu One brain (bližší informace o metodě lze nalézt na stránce Kineziologie) a metodu rodinných konstelací (informace o rodinných konstelacích včetně popisu konstelačního setkání s Naďou Vereckou lze najít na stránce Rodinné konstelace; obojí včleňuje do své práce, stejně jako kraniosakrální terapii, Bowenovu masáž, práci s Aurasomou (bližší informace o jednotlivých esencích Aurasomy a způsobu práce s nimi lze najít na stránce Aurasoma), Bachovými a dalšími esencemi (informace o Bachových esencích lze najít na stránce Bachovy esence), ericksonovskou hypnózu, neurolingvistické programování aj.

Ovšem její typická práce se během let vyvinula natolik specificky, že slovoNaďování nebo spíš Na(la)ďování tomu odpovídá nejpřesněji, protože ona sama se stala svou vlastní metodou, aniž si to nějak plánovala. Koneckonců už samo jméno Naděžda Verecká je složeno z NadějeVíry, aniž se o něj nějak zasloužila.

Na(la)ďování pomáhá člověku najít cestu k sobě, vzpamatovat se, naladit se na svou podstatu.

Přijít k sobě může znamenat např. přijít k překvapivě hluboké radosti, vyvěrající zevnitřbez důvodu, nebo k vědomí nezvykle hlubokého a přitom jemného kontaktu s okolním světem, nebo k pocitu nesmírného, volného, absolutně neomezeného prostoru v sobě samém, nebo ke svobodě, ke smíření, k úlevě takové, až člověku tečou slzy a usmívá se – neví čemu.

Jako by ze mě po letech spadla taková tíha …, říkají lidé.Často mizí chronické bolesti a potíže, člověk nachází cestu.

Ne že by k nalezení cesty vedla snadná cesta – v terapeutickém křesle (aniž je předem něco určováno) se člověk nejednou ke svému překvapení rozpláče, nebo v sobě pocítí obrovské vzteky, známé i neznámé strachy, bezmoci, smutky, zoufalství; někdy i fyzické bolesti a nevolnosti. Někdy zcela neplánovaně projde minulými životy, nebo vnímá přítomnost a pak odchod přivtělených duší, nebo cítí silné fyzické změny (někdy až v podobě mírných svalových křečí), když dojde na čištění kleteb. Někdy se setkává se svými předky a učí se přijímat od nich sílu k dalšímu životu; někdy k němu přicházejí šamanská zvířata či neznámí učitelé, aby mu pomohli na jeho cestě; někdy ztrácí ke svému úžasu tělesné proporce a stává se plynoucí energií, nebo letí bez těla velkou rychlostí mezi hvězdami domů. Někdy se na chvíli stane krajinou, stromem, kamenem, mýtickým tvorem apod., aby se pak vrátil zpět k sobě, do svého těla – o ně, o jejich zkušenost, sílu či radu silnější.

Při tom všem se ale zejména učí základní a velmi prosté věci; totiž navázat kontakt s vlastním tělem – opravdu ho vnímat a naslouchat mu – velmi jemně, pozorně a potichu (tj. zmlknout nejen navenek, ale i v duchu). Naučí se ztlumit své navyklé, dávno neuvědomované hluky, a pod nimi zaslechnout, co mu někdo v něm skrz jeho tělo zkouší svými obrazy či příběhy říct.

Protože ačkoli člověk si na vědomé úrovni někdy neví rady se svým problémem, ten někdo v něm si rady ví vždycky – a tu radu mu stále nějakým způsobem našeptává; aby ji člověk zaslechl, musí se naučit se ztišit a pozorně sám sebe vnímat.

V tom mu – zejména zpočátku – Naďa Verecká může pomoci. Nástrojem se jí přitom stává její vlastní tělo. Během sezení se bezděčně stává jakousi branou či cestou, kterou se klient stále více dostává sám k sobě.

V praxi to vypadá dost nezvykle. Svým vlastním tělem totiž Naďa Verecká přejímá a čte emoce klienta, včetně těch neuvědomovaných – a někdy i emoce, stavy či příběhy klientových rodičů, dětí, předků, a často i bytostí, s kterými je klient nějakým způsobem spjat.

Sama o tom říká:

Nevím, jak lze bez informací předaných klientem poznat, že např. něčí otec byl velký pruďas či že jeho matka si celý život stále stěžovala. Ale já nikdy nic nepoznávám, nepřemýšlím o tom; prostě to ke mně skrz mé tělo přichází (podobně jako v metodě rodinných konstelací); myslím, že ve skutečnosti si klient všechny ty informace nosí životem sám v sobě, je jimi ovlivňován ve svém běhu života – a přinese si je samozřejmě i do ordinace, aniž o tom nahlas promluví. Sedne si s nimi do mého křesla, a pak skrze mě pláče, má strach, cítí naději a radost apod. Tímto způsobem se stále více napojuje sám na sebe – na to, co si v sobě celý život nese jako svou bolest i jako cestu k jejímu řešení, až postupně se (někdy během chvíle, někdy okamžitě, někdy během více sezení) mé metodě sám naučí. Sám pak vidí svou cestu, svůj příběh, jeho důsledky i své osvobození; už beze mě, sám cítí své vlastní tělo a jeho zvláštní pocity a vidí vnitřní obrazy, a nahlas o nich při sezení referuje. A postupně se naučí takto sám na sebe, na svou vnitřní moudrost se v případě potřeby napojovat i bez mé přítomnosti. Pokud má ovšem výdrž a ochotu čistit své vlastní pochybnosti, které ho přesvědčují, že vnímat energie je proti zdravému rozumu. - Když jsem k vám poprvé přišla, myslela jsem si, že jste cvok, a koukala jsem co nejdřív vypadnout …, vyjádřila to jedna klientka odvážně – poté, co metodu už sama uměla. Na podobné pohledy jsem celkem zvyklá; vždyť kdysi, když se mi práce začala pod rukama takto vyvíjet, jsem si taky nebyla jista svým duševním zdravím. Ale pracuji touto metodou už mnoho let, metoda se stále vyvíjí, obohacuje a specifikuje, zatímco já jsem stále ještě schopna zcela střízlivě se postarat o praktické stránky života, o domácnost., vyplňovat nudná úřední lejstra, psát odborné psychologické zprávy z běžných psychologických vyšetření (testy inteligence, školní zralost, potvrzování dyslexie apod.) a střízlivě a vcelku soudně konverzovat s kýmkoli na jakékoli běžné téma.

Hodina "Na(la)ďování" PhDr. Nadi Verecké stojí 900,-. Jedno sezení trvá v průměru dvě hodiny. Frekvence sezení, přeje­li si klient v práci pokračovat, bývá obvykle jednou měsíčně. Objednat se lze na tel. 728/913 080 (podrobnosti na stránce Kontakt a ceny).

V září 2011 plánuje Naďa Verecká v Praze i ve Zlatém klíčku zahájení třetího ročníku sebeprojasňujícího konstelačního výcviku, v jehož rámci může zprostředkovat i předání znalosti své metody. Výcvik bude probíhat v uzavřené, malé skupině, vždy od pátečního večera do nedělního odpoledne. Srazy účastníků se budou konat přibližně jednou za dva měsíce. Setkání těchto otevřených bran v lidech umožní účastníkům skupiny podívat se na své vlastní příběhy stále hlouběji, jinými branami. Bývá to velmi užitečný pohled. Uzavřenost skupiny a pravidelný výcvik vede k postupnému prohlubování a vyjasňování těchto pohledů, a tím i sebe sama. Bližší informace o výcviku lze najít na stránce Sebeosvobozující výcvik.

V rubrice Služby:

Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2015 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO