Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)

Povodňový rozhovor

Metro 2002 – zeptali jsme se Naděždy Verecké, psycholožky

Dají se rozlišit lidé podle toho, jak reagují na stresovou situaci?

Na stresovou situaci zareaguje každý člověk a nemusí to na něm ani být vidět. Podle způsobu zareagování rozlišujeme dva typy lidí. Ten první se řídí heslem „Bojuj nebo uteč“. U něj se projevují napjaté svaly, neklid, snaha něco dělat, to jsou ti lidé, kteří zoufale až agresivně přemlouvají policisty, aby je pustili k jejich podmáčeným domovům, aby mohli bojovat se svým neštěstím. Druhý typ lidí „hraje mrtvého brouka“, mluví se o fenoménu zkamenění. Tato reakce je mnohem nenápadnější, proto je riziko, že bude přehlédnuta a že se těmto lidem nedostane pomoci. Jakmile zatuhnutí roztaje, přicházejí emoce, pláč.

Jak poznat, že stav člověka už opravdu signalizuje těžkou psychickou poruchu?

Reakce na něco tak hrozivého, co teď mnozí lidé zažívají, je velmi dramatická a opravdu připomíná vyšinutí. Je však normální, protože odpovídá nenormálnosti situace. Pokud máme nějaké pochybnosti o duševním stavu svém či svých blízkých, je velmi vhodné se spojit s linkami důvěry a odborníkům na telefonu popsat příznaky.

Jak můžeme po psychické stránce pomoci my sami?

Lidé postižení záplavami potřebují, aby s nimi někdo sdílel jejich trápení. Potřebují, aby jim někdo byl velkým uchem, které donekonečna naslouchá těm strašným příběhům. Tím, že si člověk donekonečna vylévá srdce, tím se vlastně čistí.

Rozhovor vedla Natal Sedláčková

V rubrice Osvětové články:

Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2015 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO