Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)

Když jeden z partnerů musí daleko odjíždět za prací

Odpovědi na otázky položené Novinkami.cz:

 1. Měli by mít partneři nastaveny obrazně řečeno ´obranné´ mechanismy, aby jejich vztah vydržel?

  Obranné mechanismy, tj. mechanismy ochraňující vztah, mohou být v každém vztahu; pokud znamenají například důvěru (a tady pozor: nejen důvěru v druhého, ale hlavně důvěru v sebe sama: jestliže si nevěřím, nevěřím ve svou vlastní hodnotu, jak v moji hodnotu může věřit partner? Jak ho může lákat vztah se člověkem, který stále vyzařuje, že nemá žádnou hodnotu? Jak může s takovým člověkem udržet rovnocenný vztah?

  A další pozor: Důvěra v druhého neznamená obdiv, adoraci, závislost. Nestavme si partnera na piedestal – na piedestalu se každému špatně žije – není tam svoboda a prostor pro chyby. Partner není Bůh – chyby v životě dělat bude.

  Samozřejmě pokud nám partnerovy chyby přerůstají přes hlavu, je chyba buď v nás, tj. v naší hlavě – máme ji moc nízko skloněnou – nebo v partnerovi, tj. v tom přerůstání – tj. že se nám cítí být příliš nadřazen – příliš nás považuje za samozřejmost.

  Obvykle (dá se říct vždycky) je to obojí najednou: to se to snadno přerůstá partnerovi přes naši hlavu, když ji v pocitech vlastní bezcennosti před ním tolik skláníme…

 2. Je opravdu nutné se pro zachování vztahu vidět každý den?

  Ne. - Kdo má pocit, že pro zachování jeho vztahu je nutné vidět se každý den, ten by si rozhodně měl nastavit obranný mechanismus proti tomu pocitu: něco ve vztahu totiž není v pořádku. Přinejmenším strachu a nedůvěry je tam víc než je zdrávo.

  Co proti tomu? – Najít příčinu potřeby vidět se s partnerem každý den.

  Bývá to např. (někdy i nevědomá) potřeba ho kontrolovat. Ale jakákoli kontrola neukontroluje všechno; jednou ze základních vlastností jakékoli kontroly je totiž to, že je na něco zaměřena, tj. dívá se jen na určité místo, z určitého úhlu.

  Když se zaměříme ve snaze po kontrole na jedno místo, v tu chvíli nám unikají všechna místa okolo – a navíc tím civěním na jedno místo, na jednu možnost ztrácíme svobodu, důstojnost, radost.

  Touha po kontrole toho druhého vzniká strachy. To strach nám stáhne tu hlavu mezi ramena a vytřeští naše oči jedním směrem. Například strach, že nemáme vlastní hodnotu a že to ten partner ví a že se podle toho zachová – tj. že nás opustí: Kdoví co tam dělá, když není se mnou… Jak myslí, jak se cítí – má mě vůbec rád?

  Někdo cítí v nepřítomnosti partnera osobní nejistotu, nemá pocit bezpečí. Cítí se sám.

  To může souviset se starými citovými zraněními, často už dávno jakoby zapomenutými, zasutými v podvědomí, ale o to víc ovlivňujícími náš život; kvůli nim pociťujeme iracionální strachy, pro které často nemůžeme najít logický důvod. Tady se někdy vyplácí psychoterapie, při níž se můžeme na ty strachy podívat, odkrýt jejich příčinu, pochopit je, a tím se jich zbavit.

 3. Jak zamezit velkým očekáváním, které může cítit jeden či druhý z páru, když se jeho polovička vrátí třeba po týdnu práce domů?

  Velká očekávání mohou být na obou stranách – a nejsou omezena jen na takováto oddělená manželství.

  Velmi dobře to znají například partneři během mateřské dovolené:

  Manželka, celý den upatlaná kašičkami a ušišlaná skoro k smrti, se těší, až přijde manžel večer z práce domů, že si konečně bude moci s někým lidsky promluvit – s někým, kdo ji pochopí, tak, jak ji chápal, když spolu chodili a dlouze se dívali jeden druhému do očí a ona viděla v těch jeho očích tolik něhy a opatrnosti a úcty a lásky a pochopení…

  Ale ouha – domů se jí vrací vzteklý, unavený chlap, který vydržel tolik hodin mezi idioty a těší se, že si konečně bude moci mlčky odpočinout vedle někoho, kdo ho pochopí tak, jak ho chápal, když spolu chodili a dlouze se dívali jeden druhému do očí a on v těch očích viděl, že je viděn ve své velikosti, statečnosti, úžasnosti – viděl v nich tolik pochopení…

  Ale ouha – nachází doma utahanou ženu, která najednou nedokáže ocenit, co všechno on ten den statečně vykonal a těžce zakusil; ženu, která nemá ten smysl pro zásadní věci, jaký mívala - naopak ho zavaluje malichernými nesmysly…

  Ani jeden z partnerů to samozřejmě tomu druhému nedělá schválně a ani jeden není blbý, jakkoli to tak může vypadat. Jenom se změnily okolnosti: začal je prověřovat a učit život.

  Co proti velkým očekáváním? – Uvědomit si, že partner není náš lék na bolest a strach. A není to Bůh; je to člověk - takže bude dělat chyby. A uvědomit si, že to nevadí. Protože my je děláme a budeme dělat taky. Neboť jsme taky člověk.

  Toto uvědomění se jmenuje tolerance. Přichází, když člověk věří sám sobě – i té své části, která dělá chyby; když z těch chyb (ani z těch vlastních) nedělá vědu; když v něm ty chyby (ani vlastní, ani partnerovy) nevyvolávají strach a nejistotu.

 4. Je dobré, aby se ten, který nemusí dojíždět, přestěhoval za tím, kdo dojíždět musí?

  Záleží na situaci, na okolnostech, na pocitech obou. Když oba mají pocit, že jim to udělá dobře, a když to zrealizovat jde, tak proč ne? Neměla by však v tom být křeč; život páru je velmi tvořivý a své dva lidi velmi zná – i jejich skryté myšlenky, skryté povahové rysy; podle toho nastavuje překážky a zádrhele – jako by těm svým lidem chtěl ukázat jejich slabiny.

  Často například jeden partner druhému automaticky přisuzuje myšlenky, které ten druhý vůbec nemá (My si myslíme, že nám tak bude dobře… – Ptali jsme se? Nespolehli jsme se automaticky, že náš partner si bude myslet a cítit to, co my? Dali jsme druhému volbu?).

  Pozor také na tzv. syndrom bohyně Hery z řeckých mýtů.

  Mýty nepřetrvávají věky jen tak; žijí proto, že obsahují esenci lidské moudrosti; popisují chování, které lidé během věků stále opakují.

  Příběh mýtu o Heře a jejím manželovi zní ve zkratce takto:

  Hera byla manželka boha Dia, nejvyššího ze všech bohů na Olympu. A tento bůh jí zahýbal, co to jen šlo. A šlo mu to dobře a často: měnil kvůli tomu podoby, využíval veškerých rafinovaností… Dokonce snad to dokázal i v podobě labutě! - Člověk by až tu Heru politoval.

  Ale mělo to háček. Její manžel to totiž dělal tím víc, čím víc ho Hera – prototyp dnešní manželky-stihačky – honila. Jako by spolu hráli chtě nechtě takovou hru: čím ty mě budeš víc chtít kontrolovat, mít mě pod palcem, tím víc já ti budu unikat.


Domácí samoléčení:

Dnešní poměry prostě nutí lidi dojíždět za prací; naštěstí to člověk (i když o tom třeba neví) má v kořenech – ve svých nevědomých znalostech; je to totiž stará lidská zkušenost – naši předci to moc dobře znali – mnozí z nich odcházeli z domova za prací a vracívali se třeba po půl roce; muži se museli vyrovnat s tím, že celou tu dobu neviděli svou rodinu a nevěděli, co se s ní děje, ženy zase s tím, že nevěděly s jistotou, jestli se muž vrátí a co vůbec přinese, a že se musely po dlouhé měsíce postarat o hospodářství a o kupu dětí samy. A jestliže to tehdy ty rodiny zvládly, znamená to jediné; znamená to, že to zvládnout jde.

Dnes k této jistotě můžeme přidat i různé osvědčené triky:

V rubrice Osvětové články:

Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2015 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO